אגריטק
הכנס והתערוכה הבינלאומיים ה-20 לחקלאות

מרכז הירידים, תל אביב
8-10 מאי, 2018
אתר הכנס

על הכנס

כנס לקידום טכנולוגיות חקלאות, במקום תהיה תערוכת חקלאות וייפגשו יצרנים, אנשי שיווק בתחום החקלאות, מומחים וקידום שת"פ בין המשתתפים


E-Mail: Password: