כנס האגודה הישראלית לגרונטולוגיה
זיקנה פעילה בעידן של שפע כלכלי ופער חברתי

גני התערוכה, תל אביב Israel
12-13 פברואר, 2018
אתר הכנס

על הכנס

הכינוס הדו שנתי ה - 22 של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. הכינוס יעסוק


הכנס עוסק בנושאים:
E-Mail: Password:

כנסים בתחומים דומים

מובילים איכות, חותרים למצויינות
20/11/2018
עד-
21/11/2018