מולטידע 2017
הכנס השנתי ה-35 של קהילת המידע

כפר המכבייה , רמת גן
12-13 ספטמבר, 2017
אתר הכנס

על הכנס

בכנס ידונו בתחומי המקצוע המעשיים והמעודכנים. יועלו הסוגיות החשובות שעולם המידע המשתנה מציב כיום בפני ספרנים, מידענים וארכיונאים והצגת פתרונות ודרכי התמודדות, בארץ ובעולם.


הכנס עוסק בנושאים:
E-Mail: Password:

כנסים בתחומים דומים

JOVELLA
26/06/2018
עד-
27/06/2018