"פורום מנהלי רכש" (מטריקס)
רעיונות וטכנולוגיות - כלים וידע בעולם משתנה

מלון הרודס, הרצליה פיתוח , מלון הרודס הרצליה פיתוח Israel
16 אוקטובר, 2018

על הכנס


הכנס עוסק בנושאים:
E-Mail: Password:

כנסים בתחומים דומים

12/06/2019